Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch.

Exchange Online

Hostim e-mail për biznesin

Përfshihet në Bogdan's Bundle

Një variant i këtij produkti është tashmë në shportën tuaj. Për të shtuar një variant të ndryshëm, ose anulloni procesin e blerjes për edicionin aktual dhe filloni një shportë të re për blerje, ose ndryshoni variantin aktual në shportën tuaj.
Punoni më zgjuar, kudo, me hostim email për biznesin.

Punoni më zgjuar, kudo, me hostim email për biznesin.

Merrni email të biznesit dhe rrisni produktivitetin, duke e mbajtur të sigurt organizatën tuaj.

Pamjet e ekranit

Easy to use and maintain

Security and reliability

Çmimet & Versionet

Të gjitha planet përmbajnë

Each user gets 50 GB of mailbox storage and can send messages up to 25 MB in size
Outlook support
Web-based access
Mobility
Shared calendar and contacts
Apps for Outlook
Security

Exchange Online (Plan 1)

Exchange Online (Plan 2)

Exchange Online Kiosk

  600 Lekë
  / Përdorues / Muaj
  Për 1-300 Përdorues
  kontratë 12-mujore
  1,200 Lekë
  / Përdorues / Muaj
  Për 1-300 Përdorues
  kontratë 12-mujore
  300 Lekë
  / Përdorues / Muaj
  Për 1 Përdorues e lart
Plani i arkivimit të mesazheve, kalendarëve dhe postave elektronike të arritshme nga Outlook në PC, Ueb dhe pajisje të lëvizshme.
Plani i arkivimit të mesazheve, kalendarëve dhe postave elektronike të arritshme nga Outlook në PC, Ueb dhe pajisje të lëvizshme.

Exchange Online (Plan 1)

  600
  / Përdorues / Muaj
  Për 1-300 Përdorues
Plani i arkivimit të mesazheve, kalendarëve dhe postave elektronike të arritshme nga Outlook në PC, Ueb dhe pajisje të lëvizshme.

Exchange Online (Plan 2)

  1,200
  / Përdorues / Muaj
  Për 1-300 Përdorues
Plani i arkivimit të mesazheve, kalendarëve dhe postave elektronike të arritshme nga Outlook në PC, Ueb dhe pajisje të lëvizshme.

Exchange Online Kiosk

  300
  / Përdorues / Muaj
  Për 1 Përdorues e lart

Termat dhe Politika e Privatësisë

Telefon

1 855-270-0615