Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch.

Vodafone Business Temperature Tag

Tani mund të monitoroni kushtet ruajtjes të mallrave dhe aseteve tuaja

Përfshihet në Bogdan's Bundle

Një variant i këtij produkti është tashmë në shportën tuaj. Për të shtuar një variant të ndryshëm, ose anulloni procesin e blerjes për edicionin aktual dhe filloni një shportë të re për blerje, ose ndryshoni variantin aktual në shportën tuaj.
Monitorimi i temperaturës dhe lagështisë për cilësi optimale të produktit

Monitorimi i temperaturës dhe lagështisë për cilësi optimale të produktit

Vodafone Business Temperature Tag

Bli tani

Videot

Videoja shpjeguese e Vodafone Business Temperature Tag

Çmimet & Versionet

Të gjitha planet përmbajnë

Pajisje
Aplikacion dhe Lidhje me rrjetin
Asistencë Teknike

Vodafone Temperature Tag

  600 Lekë
  / Përdorues / Muaj
  Për 1 Përdorues e lart
  kontratë 24-mujore
Monitorimi i temperaturës
Monitorimi i lagështisë
E lehtë për t'u konfiguruar
Sinjalizimet e lëvizjes dhe vendndodhjes
Instalim i thjeshtë
Aplikacion celular dhe Web
*Çdo "Liçencë përdoruesi" jep të drejtën për të përdorur një (1) pajisje Temperature Tag

Ideal për

Industrinë ushqimore, Industrinë farmaceutike, Teknologji, Arte dhe objekte antike, Pasuritë e paluajtshme, Industrinë e bujqësisë, Industrinë e kafshëve

Përfshin

1 Pajisja

Vodafone Temperature Tag

  600
  / Përdorues / Muaj
  Për 1 Përdorues e lart
Monitorimi i temperaturës
Monitorimi i lagështisë
E lehtë për t'u konfiguruar
Sinjalizimet e lëvizjes dhe vendndodhjes
Instalim i thjeshtë
Aplikacion celular dhe Web
*Çdo "Liçencë përdoruesi" jep të drejtën për të përdorur një (1) pajisje Temperature Tag

Ideal për

Industrinë ushqimore, Industrinë farmaceutike, Teknologji, Arte dhe objekte antike, Pasuritë e paluajtshme, Industrinë e bujqësisë, Industrinë e kafshëve

Përfshin

1 Pajisja