Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch.

NCE Microsoft 365 Business

Microsoft 365 is built for your business.

Përfshihet në Bogdan's Bundle

Një variant i këtij produkti është tashmë në shportën tuaj. Për të shtuar një variant të ndryshëm, ose anulloni procesin e blerjes për edicionin aktual dhe filloni një shportë të re për blerje, ose ndryshoni variantin aktual në shportën tuaj.
Office when and where you need it

Office when and where you need it

Work anywhere, anytime, on any device. Office 365 is ready when you are.

Çmimet & Versionet

Microsoft 365 Apps for business

Microsoft 365 Business Basic

Microsoft 365 Business Standard

Microsoft 365 Business Premium

  1 Lekë
  / Përdorues / Vit
  Për 1-300 Përdorues
  kontratë 1-vjeçare
 • ose
 • 1 Lekë
  / Përdorues / Muaj
  Për 1-300 Përdorues
  kontratë 12-mujore
 • ose
 • 1 Lekë
  / Përdorues / Muaj
  Për 1-300 Përdorues
  kontratë 1-mujore
  3,600 Lekë
  / Përdorues / Muaj
  Për 1-300 Përdorues
  kontratë 1-mujore
  1 Lekë
  / Përdorues / Vit
  Për 1-300 Përdorues
  kontratë 1-vjeçare
 • ose
 • 1 Lekë
  / Përdorues / Muaj
  Për 1-300 Përdorues
  kontratë 12-mujore
 • ose
 • 1 Lekë
  / Përdorues / Muaj
  Për 1-300 Përdorues
  kontratë 1-mujore
  1 Lekë
  / Përdorues / Muaj
  Për 1-300 Përdorues
  kontratë 12-mujore
 • ose
 • 1 Lekë
  / Përdorues / Vit
  Për 1-300 Përdorues
  kontratë 1-vjeçare
 • ose
 • 1 Lekë
  / Përdorues / Muaj
  Për 1-300 Përdorues
  kontratë 1-mujore
Best for businesses that need Office apps across devices and cloud file storage.
Professional email and Microsoft Teams not included.
For businesses with up to 300 employees.
Best for businesses that need professional email, cloud file storage, and online meetings & chat.
Desktop versions of Office apps like Excel, Word, and PowerPoint not included.
For businesses with up to 300 employees.
Best for businesses that need Office apps across devices plus professional email, cloud file storage, and online meetings & chat.
For businesses with up to 300 employees.
Best for businesses that need all the apps and services included in Business Standard plus advanced cyber threat protection and device management.
For businesses with up to 300 employees.

Microsoft 365 Apps for business

  1
  / Përdorues / Vit
  Për 1-300 Përdorues
 • ose
 • 1
  / Përdorues / Muaj
  Për 1-300 Përdorues
 • ose
 • 1
  / Përdorues / Muaj
  Për 1-300 Përdorues
Best for businesses that need Office apps across devices and cloud file storage.
Professional email and Microsoft Teams not included.
For businesses with up to 300 employees.

Microsoft 365 Business Basic

  3,600
  / Përdorues / Muaj
  Për 1-300 Përdorues
Best for businesses that need professional email, cloud file storage, and online meetings & chat.
Desktop versions of Office apps like Excel, Word, and PowerPoint not included.
For businesses with up to 300 employees.

Microsoft 365 Business Standard

  1
  / Përdorues / Vit
  Për 1-300 Përdorues
 • ose
 • 1
  / Përdorues / Muaj
  Për 1-300 Përdorues
 • ose
 • 1
  / Përdorues / Muaj
  Për 1-300 Përdorues
Best for businesses that need Office apps across devices plus professional email, cloud file storage, and online meetings & chat.
For businesses with up to 300 employees.

Microsoft 365 Business Premium

  1
  / Përdorues / Muaj
  Për 1-300 Përdorues
 • ose
 • 1
  / Përdorues / Vit
  Për 1-300 Përdorues
 • ose
 • 1
  / Përdorues / Muaj
  Për 1-300 Përdorues
Best for businesses that need all the apps and services included in Business Standard plus advanced cyber threat protection and device management.
For businesses with up to 300 employees.