Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch.

NCE Power BI Pro

Interactive Data Visualization BI Tools

Përfshihet në Bogdan's Bundle

Një variant i këtij produkti është tashmë në shportën tuaj. Për të shtuar një variant të ndryshëm, ose anulloni procesin e blerjes për edicionin aktual dhe filloni një shportë të re për blerje, ose ndryshoni variantin aktual në shportën tuaj.
Bring your data to life

Bring your data to life

Power BI is a suite of business analytics tools to analyze data and share insights. Monitor your business and get answers quickly with rich dashboards available on every device.

Konfiguro

Çmimet & Versionet

Power BI Pro

  / Përdorues / Muaj
  Për 1 Përdorues e lart
  kontratë 12-mujore
 • ose
 • / Përdorues / Vit
  Për 1 Përdorues e lart
  kontratë 1-vjeçare
 • ose
 • / Përdorues / Muaj
  Për 1 Përdorues e lart
  kontratë 1-mujore
A cloud-based business analytics service that enables anyone to visualize and analyze data with greater speed, efficiency, and understanding.
Power BI Pro provides extended data source support, data capacity, team collaboration and admin capabilities.

Power BI Pro

  / Përdorues / Muaj
  Për 1 Përdorues e lart
 • ose
 • / Përdorues / Vit
  Për 1 Përdorues e lart
 • ose
 • / Përdorues / Muaj
  Për 1 Përdorues e lart
A cloud-based business analytics service that enables anyone to visualize and analyze data with greater speed, efficiency, and understanding.
Power BI Pro provides extended data source support, data capacity, team collaboration and admin capabilities.