Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch.

Paketat e Sigurisë së Biznesit Worry-Free

Aftësi të përparuara për shërbimet e sigurisë në pajisjet fundore, email dhe cloud

Përfshihet në Bogdan's Bundle

Një variant i këtij produkti është tashmë në shportën tuaj. Për të shtuar një variant të ndryshëm, ose anulloni procesin e blerjes për edicionin aktual dhe filloni një shportë të re për blerje, ose ndryshoni variantin aktual në shportën tuaj.
Siguri kibernetike e përparuar për pajisjet fundore, shërbimet e bashkëpunimit email dhe cloud

Siguri kibernetike e përparuar për pajisjet fundore, shërbimet e bashkëpunimit email dhe cloud

Paketat e Sigurisë së Biznesit Trend Micro™ Worry-Free™ mbrojnë pajisjet tuaja Windows, Mac, Chromebook dhe Android / iOS si dhe mjetet e bashkëpunimit dhe të produktivitetit të Email dhe Cloud duke përdorur aftësitë kryesore më të fundit të sigurisë në industri. Këto përfshijnë parandalimin e malware-ve të njohura dhe të panjohura, parandalimin e kërcënimeve në internet, kontrollet e mbrojtjes së të dhënave, anti-spam dhe phishing, produktivitetin dhe mjetet e sigurisë së sistemit si dhe mbrojtjen nga dobësitë e sistemeve operative më të fundit.

Videot

Videoja shpjeguese e Shërbimeve të Sigurisë së Biznesit Worry-Free

Videoja jep një krahasim të nivelit të lartë midis 3 opsioneve të Paketave të Sigurisë së Biznesit Worry-Free.

Videoja shpjeguese e Shërbimeve të Sigurisë së Aplikacioneve Cloud

Videoja jep një përmbledhje të Shërbimeve të Sigurisë së Aplikacioneve Cloud të Trend Micro.

Videoja shpjeguese e Shërbimeve Worry-Free XDR

Video jep një përmbledhje të Shërbimeve Worry-Free XDR dhe pse ju nevojitet.

Dokumente

Worry-Free Business Security Suites

Cloud App Security

Email Security

Prezantimi i Klientit - Shërbimet Worry-Free

Proçesi i identifikimit të klientit në portalin e menaxhimit Trend Micro

Pamjet e ekranit

Paneli i Sigurisë së Pajisjeve Fundore - Shërbimet Worry-Free

Paneli i Sigurisë së Shërbimeve Email

Paneli i Sigurisë së Shërbimeve Cloud

Çmimet & Versionet

Worry-Free Services (24 Months)

Worry-Free Services (12 Months)

Worry-Free Services Advanced (24 Months)

Worry-Free Services Advanced (12 Months)

  200 Lekë
  / Licenca e përdoruesit / Muaj
  Për 1 Licenca e përdoruesit e lart
  kontratë 24-mujore
  250 Lekë
  / Licenca e përdoruesit / Muaj
  Për 1 Licenca e përdoruesit e lart
  kontratë 12-mujore
  400 Lekë
  / Licenca e përdoruesit / Muaj
  Për 1 Licenca e përdoruesit e lart
  kontratë 24-mujore
  500 Lekë
  / Licenca e përdoruesit / Muaj
  Për 1 Licenca e përdoruesit e lart
  kontratë 12-mujore
Mundësohet në Windows dhe Mac OS
Analizë e sjelljes dhe anti-malware
Machine learning parashikuese dhe gjatë kohës së ekzekutimit
Mbrojtje ndaj dobësive/patching virtual
Enkriptim i plotë i diskut
Kontroll i Aplikacioneve
DLP e integruar në pajisjet fundore
Kontrolli i Pajisjes
Reputacioni Web dhe filtrimi i URL-ve
Menaxhimi i sigurisë së pajisjeve mobile
*Çdo "Liçencë përdoruesi" jep të drejtën për të mbrojtur një (1) pajisje Windows ose Mac (Server, Laptop ose Desktop) + dy (2) pajisje mobile (iOS, Android ose tablet)
Mundësohet në Windows dhe Mac OS
Analizë e sjelljes dhe anti-malware
Machine learning parashikuese dhe gjatë kohës së ekzekutimit
Mbrojtje ndaj dobësive/patching virtual
Enkriptim i plotë i diskut
Kontroll i Aplikacioneve
DLP e integruar në pajisjet fundore
Kontrolli i Pajisjes
Reputacioni Web dhe filtrimi i URL-ve
Menaxhimi i sigurisë së pajisjeve mobile
*Çdo "Liçencë përdoruesi" jep të drejtën për të mbrojtur një (1) pajisje Windows ose Mac (Server, Laptop ose Desktop) + dy (2) pajisje mobile (iOS, Android ose tablet)
Të gjitha veçoritë e Worry-Free Services plus:
Shërbimet cloud email gateway me DLP
Mbrojtje e Microsoft 365/G Suite bazuar në API
Cloud sandboxing
BEC and mbrojtje ndaj vjedhjes së kredencialeve
Mbrojtje e shërbimeve Box & Dropbox
*Çdo "Liçencë përdoruesi" jep të drejtën për të mbrojtur një (1) pajisje Windows ose Mac (Server, Laptop ose Desktop) + dy (2) pajisje mobile (iOS, Android ose tablet)
Të gjitha veçoritë e Worry-Free Services plus:
Shërbimet cloud email gateway me DLP
Mbrojtje e Microsoft 365/G Suite bazuar në API
Cloud sandboxing
BEC and mbrojtje ndaj vjedhjes së kredencialeve
Mbrojtje e shërbimeve Box & Dropbox
*Çdo "Liçencë përdoruesi" jep të drejtën për të mbrojtur një (1) pajisje Windows ose Mac (Server, Laptop ose Desktop) + dy (2) pajisje mobile (iOS, Android ose tablet)

Përfshin

1 Përdorues

Përfshin

1 Përdorues

Përfshin

1 Përdorues

Përfshin

1 Përdorues

Worry-Free XDR (24 Months)

Worry-Free XDR (12 Months)

  600 Lekë
  / Licenca e përdoruesit / Muaj
  Për 1 Licenca e përdoruesit e lart
  kontratë 24-mujore
  750 Lekë
  / Licenca e përdoruesit / Muaj
  Për 1 Licenca e përdoruesit e lart
  kontratë 12-mujore
Të gjitha veçoritë e Worry-Free Services Advanced plus:
Korrelimi automatik i të dhënave në pajisjet fundore dhe email në një portal
Detektimi automatik, fshirja, gjuetia dhe analiza e shkaqeve bazë
Detektimi i avancuar i kërcënimeve përmes cloud sandboxing
*Çdo "Liçencë përdoruesi" jep të drejtën për të mbrojtur një (1) pajisje Windows ose Mac (Server, Laptop ose Desktop) + dy (2) pajisje mobile (iOS, Android ose tablet)
Të gjitha veçoritë e Worry-Free Services Advanced plus:
Korrelimi automatik i të dhënave në pajisjet fundore dhe email në një portal
Detektimi automatik, fshirja, gjuetia dhe analiza e shkaqeve bazë
Detektimi i avancuar i kërcënimeve përmes cloud sandboxing
*Çdo "Liçencë përdoruesi" jep të drejtën për të mbrojtur një (1) pajisje Windows ose Mac (Server, Laptop ose Desktop) + dy (2) pajisje mobile (iOS, Android ose tablet)

Përfshin

1 Përdorues

Përfshin

1 Përdorues

Worry-Free Services (24 Months)

  200
  / Licenca e përdoruesit / Muaj
  Për 1 Licenca e përdoruesit e lart
Mundësohet në Windows dhe Mac OS
Analizë e sjelljes dhe anti-malware
Machine learning parashikuese dhe gjatë kohës së ekzekutimit
Mbrojtje ndaj dobësive/patching virtual
Enkriptim i plotë i diskut
Kontroll i Aplikacioneve
DLP e integruar në pajisjet fundore
Kontrolli i Pajisjes
Reputacioni Web dhe filtrimi i URL-ve
Menaxhimi i sigurisë së pajisjeve mobile
*Çdo "Liçencë përdoruesi" jep të drejtën për të mbrojtur një (1) pajisje Windows ose Mac (Server, Laptop ose Desktop) + dy (2) pajisje mobile (iOS, Android ose tablet)

Përfshin

1 Përdorues

Worry-Free Services (12 Months)

  250
  / Licenca e përdoruesit / Muaj
  Për 1 Licenca e përdoruesit e lart
Mundësohet në Windows dhe Mac OS
Analizë e sjelljes dhe anti-malware
Machine learning parashikuese dhe gjatë kohës së ekzekutimit
Mbrojtje ndaj dobësive/patching virtual
Enkriptim i plotë i diskut
Kontroll i Aplikacioneve
DLP e integruar në pajisjet fundore
Kontrolli i Pajisjes
Reputacioni Web dhe filtrimi i URL-ve
Menaxhimi i sigurisë së pajisjeve mobile
*Çdo "Liçencë përdoruesi" jep të drejtën për të mbrojtur një (1) pajisje Windows ose Mac (Server, Laptop ose Desktop) + dy (2) pajisje mobile (iOS, Android ose tablet)

Përfshin

1 Përdorues

Worry-Free Services Advanced (24 Months)

  400
  / Licenca e përdoruesit / Muaj
  Për 1 Licenca e përdoruesit e lart
Të gjitha veçoritë e Worry-Free Services plus:
Shërbimet cloud email gateway me DLP
Mbrojtje e Microsoft 365/G Suite bazuar në API
Cloud sandboxing
BEC and mbrojtje ndaj vjedhjes së kredencialeve
Mbrojtje e shërbimeve Box & Dropbox
*Çdo "Liçencë përdoruesi" jep të drejtën për të mbrojtur një (1) pajisje Windows ose Mac (Server, Laptop ose Desktop) + dy (2) pajisje mobile (iOS, Android ose tablet)

Përfshin

1 Përdorues

Worry-Free Services Advanced (12 Months)

  500
  / Licenca e përdoruesit / Muaj
  Për 1 Licenca e përdoruesit e lart
Të gjitha veçoritë e Worry-Free Services plus:
Shërbimet cloud email gateway me DLP
Mbrojtje e Microsoft 365/G Suite bazuar në API
Cloud sandboxing
BEC and mbrojtje ndaj vjedhjes së kredencialeve
Mbrojtje e shërbimeve Box & Dropbox
*Çdo "Liçencë përdoruesi" jep të drejtën për të mbrojtur një (1) pajisje Windows ose Mac (Server, Laptop ose Desktop) + dy (2) pajisje mobile (iOS, Android ose tablet)

Përfshin

1 Përdorues

Worry-Free XDR (24 Months)

  600
  / Licenca e përdoruesit / Muaj
  Për 1 Licenca e përdoruesit e lart
Të gjitha veçoritë e Worry-Free Services Advanced plus:
Korrelimi automatik i të dhënave në pajisjet fundore dhe email në një portal
Detektimi automatik, fshirja, gjuetia dhe analiza e shkaqeve bazë
Detektimi i avancuar i kërcënimeve përmes cloud sandboxing
*Çdo "Liçencë përdoruesi" jep të drejtën për të mbrojtur një (1) pajisje Windows ose Mac (Server, Laptop ose Desktop) + dy (2) pajisje mobile (iOS, Android ose tablet)

Përfshin

1 Përdorues

Worry-Free XDR (12 Months)

  750
  / Licenca e përdoruesit / Muaj
  Për 1 Licenca e përdoruesit e lart
Të gjitha veçoritë e Worry-Free Services Advanced plus:
Korrelimi automatik i të dhënave në pajisjet fundore dhe email në një portal
Detektimi automatik, fshirja, gjuetia dhe analiza e shkaqeve bazë
Detektimi i avancuar i kërcënimeve përmes cloud sandboxing
*Çdo "Liçencë përdoruesi" jep të drejtën për të mbrojtur një (1) pajisje Windows ose Mac (Server, Laptop ose Desktop) + dy (2) pajisje mobile (iOS, Android ose tablet)

Përfshin

1 Përdorues