Online Presence (DIFM) | Vodafone Business Marketplace Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch.

Online Presence (DIFM)

Get your business online - fast!

Përfshihet në Bogdan's Bundle

Një variant i këtij produkti është tashmë në shportën tuaj. Për të shtuar një variant të ndryshëm, ose anulloni procesin e blerjes për edicionin aktual dhe filloni një shportë të re për blerje, ose ndryshoni variantin aktual në shportën tuaj.
Drive more customers through your doors with a professional online presence.

Drive more customers through your doors with a professional online presence.

Get the competitive edge with a professional website that builds trust with customers, gets you found online, and allows you to reach out to your customers on social media, with email marketing, and more.
Unlike other website design options, our plans are affordable, and include domain-based email and monthly maintenance, so you can call in to make updates whenever you need to keep your website fresh and credible with your customers.

Bli tani

Videot

Cfarë përfshijnë paketat PRO?

Mësoni më shumë rreth paketave profesionale të ofruara nga Vodafone

Pamjet e ekranit

Ndërtimi i website-it nuk ka qënë ndonjëherë më i lehtë

Zgjidhni mes një pafundësi temash

Website juaj do të duket shkëlqyeshëm në cdo format ekrani

Çmimet & Versionet

Të gjitha planet përmbajnë

Emri i domain-it tuaj të biznesit
Përfshihen 3 faqe në website
Hapësirë ruajtëse dhe bandwith pa limit
Domen & Manaxhim DNS
Funksionalitete Drag & Drop për ndërtim website
Intergrim i rrjeteve sociale dhe mjeteve të ndryshme
Website gati në 22 ditë
Wordpress & Joomla të integruara
Web analytics
Certifikatë SSL e përfshirë

Business Online Presence Pro

Business Online eShop Pro 100

Business Online eShop Pro 1000

  2,800 Lekë
  / Muaj
  8,500 Lekë
  / Muaj
  9,500 Lekë
  / Muaj
1 Domen Biznesi
10 adresa e-maili
5GB hapësirë ruajtje për email
10 Email Forwards (Aliases)
25Mb Madhësia e materialeve të bashkëngjitura
Konsulent profesional për website
Ndërtimin e 3 faqeve online
Online Presence Builder Pro
Hartë interaktive
Mirëmbajtje të faqeve të ndërtuara
Butoni i Thirrjes për Veprim
Forma e Kontaktit
Zona e Skedarit
1 Domen Biznesi
25 adresa e-maili
5GB hapësirë ruajtje për email
25 Email Forwards (Aliases)
25Mb Madhësia e materialeve të bashkëngjitura
Ndërtimin e 3 faqeve online
Limit: Max100 Produkte të listuara Online
Konsulent profesional website
Konfigurimi i 12 produkteve të para që do të shiten online
Krijimin e 10 Kategorive të para të produkteve
Trajnim Online 30 min
Krijimi i informacionit kryesor të dyqanit
Ndërtimi i nivelit bazë të inventarit të produkteve
Ndërtimi i njoftimeve të personalizuara
Konfigurimin e mënyrave të dërgesave
Konfigurimin e metodave të blerjes
Konfigurimin e mënyrave të blerjes
Konfigurimin e taksave dhe Monedhës
Konfigurimi i transportit
Akses në dyqnin online OPB E Commerce
6 orë mirëmbajtje vjetore
1 Domen Biznesi
25 adresa e-maili
5GB hapësirë ruajtje për email
10 Email Forwards (Aliases)
25Mb Madhësia e materialeve të bashkëngjitura
Ndërtimin e 3 faqeve online
Limit: Max 1,000 Produkte të listuara Online
Konsulent profesional website
Konfigurimi i 12 produkteve të para që do të shiten online
Krijimin e 10 Kategorive të para të produkteve
Trajnim Online 30 min
Krijimi i informacionit kryesor të dyqanit
Ndërtimi i nivelit bazë të inventarit të produkteve
Ndërtimi i njoftimeve të personalizuara
Konfigurimin e mënyrave të dërgesave
Konfigurimin e metodave të blerjes
Konfigurimin e mënyrave të blerjes
Konfigurimin e taksave dhe Monedhës
Konfigurimi i transportit
Akses në dyqnin online OPB E Commerce
6 orë mirëmbajtje vjetore

Ideal për

Klientët që dëshirojnë të krijojnë një faqe në internet për biznesin e tyre, shpejt dhe thjesht.

Përfshin

1 Përdorues

Ideal për

Klientë që kanë nevojë për njëwebsite më kompleks dhe dëshirojnë të shesin deri në 100 produkte në internet.

Përfshin

1 Përdorues

Ideal për

Klientë që kanë nevojë për një website më kompleks dhe dëshirojnë të shesin deri në 1000 produkte në internet.

Përfshin

1 Përdorues

Business Online eShop Pro Unlt.

  11,500 Lekë
  / Muaj
1 Domen Biznesi
25 adresa e-maili
5GB hapësirë ruajtje për email
10 Email Forwards (Aliases)
25Mb Madhësia e materialeve të bashkëngjitura
Ndërtimin e 3 faqeve online
Nuk ka limit në sasinë e produkteve të listuara Online
Konsulent profesional website
Konfigurimi i 12 produkteve të para që do të shiten online
Krijimin e 10 Kategorive të para të produkteve
Trajnim Online 30 min
Krijimi i informacionit kryesor të dyqanit
Ndërtimi i nivelit bazë të inventarit të produkteve
Ndërtimi i njoftimeve të personalizuara
Konfigurimin e mënyrave të dërgesave
Konfigurimin e metodave të blerjes
Konfigurimin e mënyrave të blerjes
Konfigurimin e taksave dhe Monedhës
Konfigurimi i transportit
Akses në dyqnin online OPB E Commerce
6 orë mirëmbajtje vjetore

Ideal për

Klientë që kanë nevojë për një website më kompleks dhe dëshirojnë të shesin produkte pa limit sasie në internet.

Përfshin

1 Përdorues

Business Online Presence Pro

  2,800
  / Muaj
1 Domen Biznesi
10 adresa e-maili
5GB hapësirë ruajtje për email
10 Email Forwards (Aliases)
25Mb Madhësia e materialeve të bashkëngjitura
Konsulent profesional për website
Ndërtimin e 3 faqeve online
Online Presence Builder Pro
Hartë interaktive
Mirëmbajtje të faqeve të ndërtuara
Butoni i Thirrjes për Veprim
Forma e Kontaktit
Zona e Skedarit

Ideal për

Klientët që dëshirojnë të krijojnë një faqe në internet për biznesin e tyre, shpejt dhe thjesht.

Përfshin

1 Përdorues

Business Online eShop Pro 100

  8,500
  / Muaj
1 Domen Biznesi
25 adresa e-maili
5GB hapësirë ruajtje për email
25 Email Forwards (Aliases)
25Mb Madhësia e materialeve të bashkëngjitura
Ndërtimin e 3 faqeve online
Limit: Max100 Produkte të listuara Online
Konsulent profesional website
Konfigurimi i 12 produkteve të para që do të shiten online
Krijimin e 10 Kategorive të para të produkteve
Trajnim Online 30 min
Krijimi i informacionit kryesor të dyqanit
Ndërtimi i nivelit bazë të inventarit të produkteve
Ndërtimi i njoftimeve të personalizuara
Konfigurimin e mënyrave të dërgesave
Konfigurimin e metodave të blerjes
Konfigurimin e mënyrave të blerjes
Konfigurimin e taksave dhe Monedhës
Konfigurimi i transportit
Akses në dyqnin online OPB E Commerce
6 orë mirëmbajtje vjetore

Ideal për

Klientë që kanë nevojë për njëwebsite më kompleks dhe dëshirojnë të shesin deri në 100 produkte në internet.

Përfshin

1 Përdorues

Business Online eShop Pro 1000

  9,500
  / Muaj
1 Domen Biznesi
25 adresa e-maili
5GB hapësirë ruajtje për email
10 Email Forwards (Aliases)
25Mb Madhësia e materialeve të bashkëngjitura
Ndërtimin e 3 faqeve online
Limit: Max 1,000 Produkte të listuara Online
Konsulent profesional website
Konfigurimi i 12 produkteve të para që do të shiten online
Krijimin e 10 Kategorive të para të produkteve
Trajnim Online 30 min
Krijimi i informacionit kryesor të dyqanit
Ndërtimi i nivelit bazë të inventarit të produkteve
Ndërtimi i njoftimeve të personalizuara
Konfigurimin e mënyrave të dërgesave
Konfigurimin e metodave të blerjes
Konfigurimin e mënyrave të blerjes
Konfigurimin e taksave dhe Monedhës
Konfigurimi i transportit
Akses në dyqnin online OPB E Commerce
6 orë mirëmbajtje vjetore

Ideal për

Klientë që kanë nevojë për një website më kompleks dhe dëshirojnë të shesin deri në 1000 produkte në internet.

Përfshin

1 Përdorues

Business Online eShop Pro Unlt.

  11,500
  / Muaj
1 Domen Biznesi
25 adresa e-maili
5GB hapësirë ruajtje për email
10 Email Forwards (Aliases)
25Mb Madhësia e materialeve të bashkëngjitura
Ndërtimin e 3 faqeve online
Nuk ka limit në sasinë e produkteve të listuara Online
Konsulent profesional website
Konfigurimi i 12 produkteve të para që do të shiten online
Krijimin e 10 Kategorive të para të produkteve
Trajnim Online 30 min
Krijimi i informacionit kryesor të dyqanit
Ndërtimi i nivelit bazë të inventarit të produkteve
Ndërtimi i njoftimeve të personalizuara
Konfigurimin e mënyrave të dërgesave
Konfigurimin e metodave të blerjes
Konfigurimin e mënyrave të blerjes
Konfigurimin e taksave dhe Monedhës
Konfigurimi i transportit
Akses në dyqnin online OPB E Commerce
6 orë mirëmbajtje vjetore

Ideal për

Klientë që kanë nevojë për një website më kompleks dhe dëshirojnë të shesin produkte pa limit sasie në internet.

Përfshin

1 Përdorues

Shtesat

Positive SSL

100 Mailboxes

50 Mailboxes

25 Mailboxes

  3,500 Lekë
  / Vit
  15,000 Lekë
  / Muaj
  8,000 Lekë
  / Muaj
  4,200 Lekë
  / Muaj
256 bit encryption
Static True Site Seal
$10,000 warranty
Aveage issuance time: 5 minutes
100 extra email accounts
Shton 50 adresa e-maili.
25 extra email accounts

Përfshin

1 Përdorues

Përfshin

100 Përdorues

Përfshin

1 Përdorues

Përfshin

1 Përdorues

10 Mailboxes

Email Marketing 2500

Email Marketing 1000

  2,000 Lekë
  / Muaj
  2,500 Lekë
  / Muaj
  1,500 Lekë
  / Muaj
Shton 10 adresa e-maili në planin bazë
Shton listën e kontakteve për qëllime marketingu me deri në 2,500 adresa e-maili.
Shton listën e kontakteve për qëllime marketingu me deri në 1,000 adresa e-maili.

Përfshin

1 Përdorues

Përfshin

1 Përdorues

Përfshin

1 Përdorues

Positive SSL

  3,500
  / Vit
256 bit encryption
Static True Site Seal
$10,000 warranty
Aveage issuance time: 5 minutes

Përfshin

1 Përdorues

100 Mailboxes

  15,000
  / Muaj
100 extra email accounts

Përfshin

100 Përdorues

50 Mailboxes

  8,000
  / Muaj
Shton 50 adresa e-maili.

Përfshin

1 Përdorues

25 Mailboxes

  4,200
  / Muaj
25 extra email accounts

Përfshin

1 Përdorues

10 Mailboxes

  2,000
  / Muaj
Shton 10 adresa e-maili në planin bazë

Përfshin

1 Përdorues

Email Marketing 2500

  2,500
  / Muaj
Shton listën e kontakteve për qëllime marketingu me deri në 2,500 adresa e-maili.

Përfshin

1 Përdorues

Email Marketing 1000

  1,500
  / Muaj
Shton listën e kontakteve për qëllime marketingu me deri në 1,000 adresa e-maili.

Përfshin

1 Përdorues

Termat dhe Politika e Privatësisë

Telefon

144